Wij verwerken je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en / of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. De persoonsgegevens die wij verwerken om je te kunnen contacteren indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren, zijn je naam, telefoonnummer en je emailadres.
Wij bewaren je persoonsgegevens echter niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Het gebruiken van cookies
op onze website

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Tevens helpen cookies ons de website te optimaliseren.
Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Bijzondere en / of gevoelige persoonsgegevens

Baravan.nl heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan achttien jaar. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan achttien jaar is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op en dan verwijderen wij deze informatie.

Hoe wij persoonsgegevens beschermen

Wij nemen de bescherming van jouw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en / of ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons.

Persoonsgegevens delen met derden

Wij verstrekken persoonsgegevens uitsluitend aan derden als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.